Učinkovita Implementacija ERP

V učinkovitem podjetju vsi poslovni procesi tečejo na vrhu učinkovitosti in so usmerjeni v doseganje strateških ciljev podjetja.

Razumeti podjetje

Za uspešno implementacijo ERP-a moramo najprej razumeti izzive posamezne industrije. Ko se odločamo v kaj in kdaj investirati, moramo vedeti kaj nam prinese največ koristi za najmanjši vložek - upoštevajmo pareto princip.

Določiti prioritete

V realnem življenju, z omejenimi sredstvi, časom in omejenim številom ljudi, je treba vedeti kaj podjetje absolutno mora imeti, bi moralo imeti imeti (je dobro, a se da brez), bi lahko imelo (morda ne rabi) in kaj ne rabi prav zares. (Ocenjevanje na ta način je poznano pod imenom MoSCoW: Must have, Should have, Could have, Won't have.)

moscow impl 03 m

  • Must have: Implementirati je treba nujne stvari, čeprav so morda najbolj zahtevne. 
  • Should have: Če se bo dalo, implementirati stvari, ki jih sicer rabimo, a jih v tej fazi morda ne zmoremo implementirati. Bomo implementirali, če bo možno.
  • Could have: Premisliti o implementaciji stvari, ki so nam sicer dosegljive (morda kot del celotnega paketa). Je morda izvedljivo - če bo vse po sreči. Ni tako pomembno.
  • Won't have: Ne implementirati stvari, ki jih ne rabimo (čeprav jih morda celo imamo v paketu).

MoSCoW je koristen tudi po prehodu v produkcijo, v procesu stalnih izboljšav. Nekatere stvari, ki niso prišle na vrsto med implementacijo, bodo dobile zeleno luč.

izkušnje pomagajo!

V M2M imamo izkušnje z različnimi industrijami in ne začenjamo iz nič ali postavljamo vprašanja, ki so del osnovnega znanja. Procesi, ki so uveljavljeni v posamezni industrijski vertikali, so del sistema.

Primer osnovnega procesa: Proces poslovanja avtomobilskega dobavitelja, ki je del uporabniškega vmesnika.

mmogle top proc t

Pri delu nas vodijo najboljše industrijske prakse, seveda pa tudi pozorno poslušamo in vključujemo v implementacijo specifične potrebe podjetij. Uporabljamo učinkovito tehniko implementacije ERP-a, imenovano "Easy On Boarding" - EOB ali po naše, "Lahko Vkrcavanje". 

EOB vključuje pred-definirane načrte specifičnih industrijskih procesov, nabore standardnih podatkov in okvirna delovna navodila - tako lahko hitro postavimo model in testiramo vaše procese. Specifične potrebe podjetja dodamo standardnemu modelu.

Primer detajlnega procesa: Planiranje nabave in pošiljanja naročil. S klikom na korak procesa aktiviramo nalogo, ki jo moramo opraviti.

mmogle plan nab

velikost je pomembna!

Implementirati ERP v malo, srednje ali veliko podjetje - ni enako.

Medtem ko v malem podjetju ena oseba opravlja več funkcij, npr. od oblikovanja delovnih navodil do izvajanja dela, imajo velika podjetja več-nivojsko organizacijo in več specializiranih ljudi, kar terja tudi več koordinacije.

In vendar, standardizacija delovnih procedur je potrebna v vseh podjetjih, malih in velikih. Ne nazadnje jo preverjajo tudi kupci ob svojih nadzorih (audit-ih). Standardizacija ne sme onemogočati fleksibilnosti, ki je v malih podjetjih še večja nuja kot v velikih - preprečevati mora anarhijo in zagotavljati kvalitetne rezultate procesov.

Da bi ljudje lahko spoštovali standardne procese, morajo biti z njimi dobro seznanjeni. Najboljša metoda seznanjanja je vizualizacija procesov in eden od rezultatov implementacije sistema so procesni diagrami, ki so del ERP sistema. Na ta način se standardi podjetja, tako rekoč, 'samodejno posodabljajo', saj se vse spremembe takoj vidijo v sistemu, ki je živ (in ne del zaprašene mape v omari).

tipične faze implementacije v malem ali srednjem podjetju

V malem ali srednjem podjetju (npr. avtomobilskem dobavitelju) je lahko implementacija ERP-a zelo hitra in učinkovita.

Razlogi za to so:

  • Ključni zaposleni opravljajo tudi mnogo operativnih nalog
  • Poslovni proces je zelo dobro poznan, tudi zahtevan s strani kupcev, npr.: MMOG/LE logistični standard
  • Vse poslovne zahteve so pokrite v celoviti rešitvi: ERP, Bar koda in EDI - ni potrebe po integracijah različnih sistemov

gant project chart si gantt

začetek uporabe ERP sistema vam omogoča stopiti na pot stalnih izboljšav vaših poslovnih procesov.