Uspeh: ACM v ELMORIS-u

Delniška družba Elmoris Ltd. iz Litve je moderno in hitro rastoče podjetje, ki proizvaja navojne pokrovčke različnih velikosti, lakirane in tiskane po željah kupcev.

Njihov cilj je razumeti in zadovoljiti želje kupcev. Postali so vodilni proizvajalec na baltiških trgih. Močno so prisotni v drugih državah: Nizozemski, Poljski, Slovaški, Rusiji, Ukrajini, Azerbajdžanu, Kazakstanu, itd. V letu 2006 je Elmoris postavil proizvodnjo tudi v Belorusiji. Danes, leta 2015, Elmoris izvaža v 32 držav sveta, vključno z Združenimi Arabskimi Emirati in Novo Zelandijo, tako da prodaja v baltskih državah predstavlja le še 10%.

izziv

elmoris plant 2Narava nabave in proizvodnje v Elmorisu povzroča velika nihanja stroškov: - različne nabavne cene, - različni odvisni stroški nabave, - različne debeline pločevine, - lastnosti površine pločevine, - nihanja kvalitete, - in drugi odmiki, povzročajo stalne spremembe nabavnih stroškov, stalno spreminjanje receptur lakiranja in barvanja, vse pa vpliva na izkoristek v proizvodnji.

Obstajajo primeri, ko stranke same nabavijo in dostavijo pločevino, zato je cena pločevine za Elmoris nič - pa vendar obračun pokaže, da je končni proizvod dražji kot če bi kupili pločevino. Vzrok je v slabi kvaliteti pločevine, ki ima zelo slab izplen; težave so z barvanjem, lakiranjem, izgublja se strojni čas, itd. Elmoris je potreboval sistem s katerim bi osvetlil vzrok in ga dokazal kupcu.

Elmoris je prej uporabljal sistem planskih cen z odmiki. Da bi dobili vsaj malo boljši približek dejanske proizvodne cene, so porabili veliko časa. Odmiki od planskih cen, ki jih je sistem beležil, so bili preprosto neobvladljivi.

Vsa te potrebe so klicale k implementaciji drugačnih metod obračunov - takih, ki dajo točno stroškovno ceno, brez odmikov:

  • Poznati bi morali točne stroškovne cene od nabave do gotovih izdelkov - in to s sistemom, ki ne bi terjal dodatnih ročnih vnosov.
  • Da bi vključili nihanja nabavnih cen v pravo obdobje obračunov, so izbrali FIFO kot idealno metodo obračuna materiala. 
  • Zahtevali so, da se strošek porabe materiala upošteva na pravem delovnem nalogu - ne pa porazdeli kakorkoli po proizvodnji.
  • Delo in režijo so hoteli porazdeliti po strojih glede na količino, ki jo je stroj v posamezni operaciji obdelal.
  • In končno so zahtevali pravočasna in verodostojna poročila za upravo in banko: točne izkaze profita in točno obračanje zalog.

V letu 2011 so slišali za ACM in nas povabili, da ga implementiramo kakor hitro se le da. Bilo je med evropskim prvenstvom v košarki, ki je bilo to leto v Litvi. Tako smo se zabavali cele dneve - z ACM-om do večera, zvečer pa s košarko!

rezultat

elmoris capsElmoris danes uporablja vse funkcije ACM-a. Imajo popolno kontrolo nad stroški in noben stroškovni odmik ne ostane v zraku. Vsi konti odmikov so zdaj nepotrebni. Poznajo točen izplen za vsako šaržo in točen profit za vsako pozicijo dobavljenih izdelkov, ne le po šifri izdelka, ampak celo po šarži izdelka.

Rezultate obračunov mesečno potrjujejo v glavno knjigo in dobivajo točno sliko poslovanja brez dodatnega dela. Poročanje banki je zdaj verodostojno in ne zahteva nobenega dodatnega napora.

Ga. Galina Ceresko, glavna računovodkinja v Elmorisu, potrjuje rezultate: “Z ACM-om imamo popolno in točno kontrolo nad stroški materiala in proizvodnje. Odmiki ne obstajajo več in nobenega dvoma ni več o dobičku ali izgubi za izdelek ali polizdelek. Za pripravo poročil upravi in banki ne porabimo skoraj nič časa.