Proizvodnja

QAD Manufacturing se prilagaja razvoju in rasti vašega podjetja.

hkrati naslavlja več načinov proizvodnje, vključno z diskretno, procesno, serijsko in vitko

Proizvajalci morajo biti agilni - da lahko prilagajajo proizvodnjo, vključijo kupljene tovarne, zadostijo zahtevam kupcev, uvajajo nove proizvode in da so skladni s standardi. QAD se prilagaja vsakemu načinu proizvodnje in potrebam na vseh geografskih lokacijah. Upravljanje kvalitete, centralno upravljanje z modelom procesov in avtomatizirano zbiranje podatkov zagotavljajo točne podatke o izdelkih, materialih, proizvodnji in zalogah. Intitivna orodja za planiranje usklajujejo proizvodnjo in spremeljivo povpraševanje. Vgrajena orodja za upravčjanje kvalitete zagotavljajo osredotočenost in odličnost.

proizvodnja

  • Product Genealogy - Genealogija proizvoda: Sledenje unikatnim atributom izdelka ali lota, vključno s specifikacijami, testnimi rezultati, in drugih enkratnih atributov preko celotnega proizvodnega procesa. Enostavno označevanje in sledenje katerekoli komponente, od kupljenih materialov do končnega izdelka.
  • Lean Manufacturing - Vitka proizvodnja: Poenostavlja poslovne procese z izločanjem potrate (waste) in izboljšanjem kvalitete, upravlja just-in-time zaloge z integranim kanbanom.
  • Automation Solutions - Avtomatizacija: Zajemanje podatkov o materialih in proizvodnji. Tiskanje ustreznih oznak/nalepk vključno z bar kodo (ali QR, RF, itd.) po zahtevah proizvajalca ter dobaviteljev in kupcev - za podporo učinkovitega beleženja transakcij.
  • Master Scheduling Workbench - Razpored glavnega plana: Hitro manipuliranje z razporedom/planom končnih izdelkov s pomočjo simulacij pred potrditvijo glavnega plana.
  • Production Scheduling Workbench - Razpored proizvodnje: Omogoča planerjem in načrtovalcem razporeda proizvodnje hkraten vpogled v glavni plan izdelkov, razpored proizvodnje in vse podatke za podporo izvajanja proizvodnje.
  • Pro/Plus: Upravljanje razporedov dobav dobaviteljev, razporedov dobav kupcem (sequence schedules) in samo-zaračunavanje (self-billing).
  • QMS: Vzpostavlja procese kvalitete, ki zagotavljajo skladnost z zakoni in industriskimi standardi.

Upravljanje vzdrževanja osnovnih sredstev

  • Enterprise Asset Management - Upravljanje vzdrževanja osnovnih sredstev: Upravljanje načrtovanih in nenačrtovanih vzdrževanja opreme, vključno s kalibracijami, nabavo rezervnih delov in upravljanjem projektov povezanih s kapitalskimi naložbami v osnovna sredstva.