Povpraševanje in Veriga Oskrbe

Zadovoljstvo kupca je odvisno od učinkovitosti dobave.

podpira profit, niža stroške in skrajšuje vodilne čase s pomočjo preglednosti verige oskrbe

Eeden najbolj pomembnih pogojev za uspeh proizvajalca je njegova veriga oskrbe. QAD-ove aplikacije za podporo verigi oskrbe in upravljanje povpraševanja vam omogočajo preglednost, analiziranje in simulacije delovanja verige oskrbe s pomočjo hitrih preračunov. Z domišljenimi orodji za napovedovanje in sodelovanje vseh udeležencev v oskrbi je laže načrtovati, upravljati in nadzirati globalno verigo oskrbe od nabave surovin do oskrbe kupcev.

načrtovanje povpraševanja in verige oskrbe - Demand & Supply Chain Planning

 • Demand Planning - Načrtovanje povpraševanja: S pomočjo skupnega dostopa do orodij načrtovanja povpraševanja je omogočeno hitro sodelovanje vseh udeležencev načrtovanja. 
 • Distribution Planning - Načrtovanje distribucije: Izboljšuje proces odločanja in optimizira tok izdelkov in komponent med različnimi sedeži.
 • Production Planning - Načrtovanje proizvodnje: Vizualizira analize, simulira in pomaga razumeti potrebe in kapacitete proizvodnega procesa.
 • Sales and Operations Planning - Načrtovanje prodaje in operacij: Optimizira skupno učinkovitost podjetja z vpogledom v celotno poslovanje, v nasprotju z osredotočanjem na posamezne ločene poslovne funkcije.
 • Procurement Planning - Načrtovanje nabave: Izračunava naročila in razporede nabav, ki temeljijo na napovedih, politikah obnavljanja zalog in logističnih omejitvah.

izvajanje verige oskrbe - Supply Chain Execution

 • Distribution Requirements Planning - Načrtovanje potreb distribucije: Načrtovanje, upravljanje, spremljanje in beleženje stroškov povezanih s transferom materialov/polizdelkov/izdelkov med proizvodnimi sedeži.
 • Supplier Performance - Učinkovitost dobaviteljev: Spremljanje in poročanje o učinkovitosti dobaviteljev v primerjavi s postavljenimi merili.
 • Release Management - Upravljanje razporedov: Uporaba pogodbenih kontrol za obdelavo naročil kupcev in naročanje dobaiteljem po razporedih.
 • Package Exception Management - Upravljanje izjem pakiranja: Uporaba centralne točke za vidljivost vseh pošiljk kupcem od prevzema prevoznika do dobave kupcu.
 • Consignment Inventory - Konsignacija: Podpora konsignacijskim zalogam.
 • Warehousing - Napredno skladiščenje: Upravljanje kompleksnih skladišč, nabiranja in oskrbe v velikih količinah ter kompleksnega upravljanja s prostorom.
 • Purchasing - Nabava: Vidnost bodočih nabavnih potreb, pomoč dobaviteljem, da se bolje pripravijo na spremembe naročil in ohranjanje pravočasnih dobav.
 • Supplier Portal - Portal za dobavitelje: Deljenje podatkov o zalogah, razporedov dobav, nabavnih naročil, dobav, kanbanov, računov in kosovnic z dobavitelji.
 • Mobile Approvals - Mobilne odobritve: Pregled, odobritev in usmerjanje tekočih naročil s pomočjo mobilne naprave.
 • Freight Management - Upravljanje tovorov: Upravljanje vhodnih in izhodnih pošiljk preko centralne točke in s pomočjo vidljivosti celotnega procesa pošiljanja.
 • Transportation Management System - Upravljanje transporta: Upravljanje načrtovanja in izvedbe pošiljanja, vključno z načrtovanjem poti, označevanjem pošiljk in dostave z raličnimi transportnimi sredstvi.