Finance in Računovodstvo

Rešitve za mednarodne finance in računovodstvo.

rešitve za kompleksne zakonske zahteve in poročanje

QAD Financials podpira poslovanje globalnih podjetij in nudi celovite kontrole, predračunavanje, analize in orodja za poročanje. Z vgrajenimi lokalnimi jeziki in skladnostjo z zakoni podpira lokalne poslovne zahteve in poslovne prakse. QAD Financials podpira IFRS in Multi-GAAP ter omogoča hitro in točno tvorjenje bilanc in poročil.

FinancE in računovodstvo

 • Multi-GAAP and IFRS compliance - Skladnosz z Multi-GAAP in IFRS: Sledi pravilom računovodstva, ki jih zahtevajo lokalne pristojne agencije in telesa.
 • Financial Shared Services - Centralne finančne storitve: Centralizacija in širjenje računovodskih standardov na ravni korporacije v vse poslovne entitete zagotavlja koristi ekonomije obsega in točnost poročanja.
 • General Ledger - Glavna knjiga: Poenostavlja globalno poročanje vseh divizij in regij in spremlja vse finančne transakcije v katerikoli plačilni valuti.
 • Consolidations - Konsolidacije: Konsolidira finančna poročila več poslovnih entitet v ena - konsolidirana poročila.
 • Allocations - Alokacije: Poenostavlja delitev stroškov in dohodkov z avtomatskimi delilniki, na osnovi na algoritmov, ki jih definira uporabnik.
 • Budgeting - Predračunavanje: Na osnovi trenutnega predračuna, dejanskih knjižb ali pričakovanih zneskov, tvori več predračunov, ki izvirajo iz različnih "kaj-če" scenarijev. Omogoča poročanje in nadzor.
 • Accounts Receivable - Saldokonti kupcev: Nadzor stanja plačil, upravljanje zaupanja (credit limit), poročanje, beleženje plačil, elektronsko poslovanje.
 • Credit Management - Upravljanje zaupanja: Izboljšanje izkupička z zmanjšanjem odpisa dolgov in operativnih stroškov.
 • Accounts Payable - Saldokonti dobaviteljev: Poenostavitev procesa plačil od naročila do plačila, upravljanje računov dobaviteljev, nadzor odprtih obveznosti in avtomatizacije procesa plačevanja.
 • Cost Accounting - Obračuni: Simulacije in analize različnih stroškovnih cen (Cost Sets).
 • Banking / Cash Management - Banka / Upravljanje denarja: Avtomatizacija procesa plačil s pomočjo elektronskega bančništva. Uvoz podatkov in usklajevanje banke.
 • Enhanced Controls - Dodatne kontrole: Uveljavljanje dodatnih kontrol za striktno avtorizacijo, točnost, nadzor in zaupnost elektronskih evidenc.
 • Financial Analysis - Finančne analize: Analize in razvoj poslovnih načrtov, predračunavanja in spremljanja učinkovitosti.
 • Fixed Assets - Osnovna sredstva: Centralno vodenje registra osnovnih sredstev in obračunov ter integracija s QAD Financials.
 • Governance, Risk & Compliance - Upravljanje, tveganja in skladnost: Pomaga ostati skladen s predpisi kot je Sarbanes-Oxley (SOX) ali Japonsko verzijo J-SOX.
 • Logistics Accounting - Obračun logistike: Spremljanje in nadzor stroškov logistike.
 • Management Reporting - Poročanje upravam: Generiranje periodičnih ali ad hoc poročil za uprave ali državne inštitucije.
 • Multi-Currency - Več-valutnost: Conduct business and generate consolidated reporting in any currency.
 • Sales & Use Tax Connector - Avtomatizacija davkov za ZDA in Kanado: Automate U.S. and Canadian sales-use tax compliance, and automatically prepare sales/use tax returns.
 • Tax Management - Upravljanje davkov: Do tax calculations and taxes for multiple countries in the same database, eliminating the need for regional tax systems.

skladnost z zakonodajo - Internacionalizacija

 • Internationalization - Internacionalizacija: Simplify your local, country-specific business practices, regulatory compliance and reporting requirements.