Analize

Pravočasne analize za takojšen vpogled v poslovanje.

nadzor poslovanja s pomočjo vgrajenih kazalnikov uspeha

Za učinkovito vodenje poslovanja in podporo strateškim odločitvam potrebujete različne informacije, ki morajo biti vredne zaupanja in pravočasne. QAD Analytics vsebuje vgrajene kazalnike, oziroma nabore kazal glede na vlogo, ki jo opravljate. Izkorišča vse vire podatkov, ki so navoljo v sistemu.

analize

  • Business Intelligence - Poslovno poročanje: Sprejemanje boljših, hitrejših strateških odločitev z vpogledom v enotno sliko poslovanja.
  • Mobile BI - Mobilno poslovno poročanje: QAD Mobile BI deluje na vseh mobilnih napravah.
  • Operational Metrics - Operativne meritve: Sprejemanje operativnih odločitev s pomočjo naborov kazalnikov operativnega poslovanja prilagojenih vaši vlogi v podjetju.
  • Reporting Framework - Orodja za poročanje: Oblikovanje in izvajanje poročil s pomočjo intuitivnega orodja za tvorjenje poročil.
  • Workflow Alerts - Alarmi potekov dela: Usmerjanje toka informacij odgovornim osebam.

proces in učinkovitost

  • Business Process Management - Upravljanje poslovnih procesov: Dokumentiranje, avtomatiziranje, upravljanje in izboljševanje vaših poslovnih procesov.
  • Performance Monitoring Framework - Orodje za nadzor učinkovitosti: Opazovanje in reagiranje na zaznane trende in vzorce poslovanja v času.