Označevanje in Sledenje

Avtomatizacija označevanja in sledenja ter avtomatsko zbiranje podatkov.

Elektronsko označevanje in sledenje v realnem času izboljšujeta učinkovitost beleženja transakcij v QAD Enterprise Applications. Netočni in nepravočasno zabeleženi podatki povzročajo veliko poslovno škodo in vodijo do vzpostavitve "večih resnic" ali bolje neresnic, oziroma vzpostavitve neformalnih in nekontroliranih postopkov v poslovnem procesu.

NA VOLJO so tri različne rešitve

Vsaka od predstavljenih rešitev je lahko v danih razmerah optimalna - odvisno od trenutnih in bodočih potreb podjetja. 

 • Eagle Europe RF Express za QAD Enterprise Applications
 • QAD Automation Solution
 • M2M kustomizirane rešitve za bar kodo

Eagle Europe RF Express za QAD Enterprise Applications

logo eagleEagle nudi rešitve za elektronsko beleženje podatkov za podjetja, ki uporabljajo QAD Enterprise Applications. Eagle je QAD-ov produktni partner z izdelkom, ki je vodilen na svojem področju -  RF Express za QAD Enterprise Applications.

RF Express je na voljo za vse verzije QAD-a in ga uporablja več kot 1.000 tovarn po vsem svetu. Je popolnoma integriran z ERP sistemom. Rešitev je možno implementirati tako kot je, pa tudi konfigurirati po specifičnih potrebah. Uporablja se v vseh industrijski vertikalah, ki jih QAD pokriva.

SOFTWARE

RF Express za QAD Enterprise Applications eliminira mnogo problemov, povezanih z uporabo ERP sistemov: ekstenziven ročni vnos podatkov, množica papirnih obrazcev, netočni in zakasneli vnosi podatkov.

RF Express za QAD Enterprise Applications deluje v realnem času. RF Express™ optimizira delovanjethe QAD Enterprise Applications, dodaja pa tudi nove funkcije, izboljšuje hitrost delovanja in dodaja sposobnost integracije distribuiranih procesov. S pomočjo fleksibilne zasnove omogoča tudi hitre prilagoditve poslovnih procesov.

RF Express za QAD Enterprise Applications nudi uporabniku enostaven vmesnik za vnos transakcij v QAD Enterprise Applications. Uporabnik vidi in odgovarja na eno vprašanje v enem koraku, vsak odgovor je preverjen v ERP-u v trenutku vnosa.  Tipična uporaba RF Express-a vključuje:

 • Oskrba z materialom brez papirjev, premiki in shranjevanje materialov 
 • Inventure brez papirjev
 • Beleženje dela v proizvodnji
 • Skladiščenje in odprema gotovih proizvodov

RF Express™ za QAD Enterprise Applications je hitro implementiran na prvo mesto uporabe in nato razširjen na druga mesta uporabe. 

Prednosti produkta

 • Večkrat najboljši QAD-ov partner leta (nazadnje 2014)
 • “Plug and go” integraticija s QAD Enterprise Applications (od 7.3K naprej, do zadnje izdaje QAD EA 200x)
 • 100% preverjeni vneseni podatki
 • Celovita rešitev - podpora za 100+ standardnih transakcij
 • Več kot 1.000 strank po svetu
 • Dinamičen produkt, ki se razvija
 • Robustna družina HW opreme za delo
 • Trdna tehnološka osnova. Vhod podatkov v QAD Enterprise Applications v realnem času
 • Vhod podatkov v QAD Enterprise Applications podprt z originalno QAD-ovo logiko in editiranjem
 • Povečanjje vidljivosti podatkov in zmanjšanje napora pri vnosu
 • Integrirano generiranje etiket in skeniranje bar kode

QAD AUTOMATION SOLUTIONS

QAD brand logos primaryQAD Automation Solutions izboljšuje učinkovitost beleženja transakcij z dvema glavnima komponentama:

 • Data Collection - zajema podatke o materialih in proizvodnji s pomočjo poenostavljenih transakcij in uporabo mobilnih naprav, kot so: RF skenerji, tablice ali stacionarni terminali.
 • Label Printing Services - usmerja in tiska etikete za materiale, izdelke in proizvodne transakcije. 

vrednost in koristi

Glavna vrednost QAD Automation Solutions je izboljšana vidljivost operacij, kontrola in točnost preko interne verige oskrbe, pa tudi prejema materialov od dobaviteljev in odpreme kupcem:

Povečana vidljivost in nadzor - s pomočjo dinamičnega generiranja nalog zagotavlja, da so vsi delavci na pravem mestu in na pravi nalogi.

Zmanjšuje srage napake - s pomočjo preverjanja v realnem času. Opozorila o napaki so avtomatsko sporočena operaterju, kar preprečuje vnose napačnih šifre, količin, datumov, nabiranja napačnih serijskih številk ali lotov, izdaje ali prejem na napačen delovni nalog, napačne pošiljke kupcem in podobno.

Poenostavi vhod materiala – s pomočjo avtomatizacije prejemov. Omogočen je sken celotnih palet in paketov ob hkratnem preverjanju dobaviteljevega ASN-a. Lokacijo skladiščenja ali mesto porabe v proizvodnji sistem avtomatsko določi.

Poenostavi oskrbo proizvodnje – s pomočjo množičnega nabiranja materialov. Uporabnik elektronsko nabira in oskrbuje delovne centre za posamezne delovne naloge ali več njih. Upošteva zaporedje potreb in irazporeda proizvodnje.

Izboljšuje točnost in kontrolira zahteve proizvodnega procesa po po nabiranju in izdaji materialov – v primerih ko so potrebni kompleti (kit) za diskretni delovni nalog. Uporabnik nabira komponente in jih zbira v kontejnerjih za izdajo na delovni nalog. 

Zmanjšuje napačno označevanje – s pomočjo kontrole tiskanja pravih etiket za kupca, izdelek in lokacijo. 

Povečuje učinkovitost tiskanja etiket – s pomočjo sistemskih nastavitev tiskanja etiket v pravem formatu in na pravo tiskalno enoto.

Zmanjšuje napačne podatke in redundanco – s pomočjo integracije s QAD Enterprise Applications.

Skladnost s standardi – certificiran sistem in takojšnja možnost nadzora omogoča preverjanje kdaj, kdo, kje in kaj je opravil.

Lahko tiskanje izjem – omogoča kopiranje obstoječih etiket, njihovo spreminjanje in ponoven tisk.

Polna kontrola etiket – s pomočjo vgrajenega sistema tiskanja etiket odstranjuje potrebo po zunanjem izvajalcu tiskanja.


M2M kustomizirane rešitve za bar kodo

m2m logo tM2M kustomizirane rešitve za bar kodo so najboljša rešite za kupce, ki potrebujejo podpora za omejeno število transakcij in etiket.

Po analizi potreb kupca modeliramo rešitev in razvijemo kustomizirano rešitev skeniranja, beleženja transakcij in tiska etiket.